Jongeren (hun talenten) laten ontdekken en ze voorbereiden op een actieve rol in de samenleving en in hun werk. Dat kan via interactieve lessen waarin het gesprek tussen de jongeren een belangrijke rol speelt.

educatiewerken aan je toekomst

Werken aan je toekomst is een lesmethode voor een succesvolle loopbaanoriëntatie op het mbo. Jongeren ontdekken wat hun talenten, mogelijkheden en drijfveren zijn en hoe ze die in hun loopbaan in kunnen zetten. Codename Future ontwikkelde de methode, Donders schreef een groot deel van het lesmateriaal. Daarnaast werkte Donders ook mee aan De Volgende Stap, waarin studenten in hun laatste mbo-jaar uitzoeken wat ze na hun examen gaan doen: doorleren, werken of een tussenjaar nemen. 


< 1/5 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter