Jongeren (hun talenten) laten ontdekken en ze voorbereiden op een actieve rol in de samenleving en in hun werk. Dat kan via interactieve lessen waarin het gesprek tussen de jongeren een belangrijke rol speelt.

educatietaal van je leven

Taal van je leven is een methode Nederlands voor het mbo, die net even anders is dan de rest. De digitale methode laat studenten ervaren waarom Nederlands belangrijk is voor hun werk en voor het dagelijks leven. Met thema’s als stagediscriminatie, wapenbezit en robotisering sluit de methode aan op de belevingswereld van de student. Donders schreef mee aan het lesmateriaal.


< 1/1 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter