Organisaties die aan de leefomgeving werken, hebben veel te maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Duidelijke omgevingscommunicatie is van belang om al deze partijen betrokken te houden, mee te laten denken en doen en om draagvlak te creëren. 


Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter