Organisaties die aan de leefomgeving werken, hebben veel te maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Duidelijke omgevingscommunicatie is van belang om al deze partijen betrokken te houden, mee te laten denken en doen en om draagvlak te creëren. 

omgevingscommunicatiekwaliteitsimpuls lage bergse bos

Recreatieschap Rottemeren wilde het Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten. Bewoners, ondernemers en anderen dachten mee over eigentijdse voorzieningen en een bos waarin meer te beleven en ontdekken valt. Donders verzorgde de communicatie gedurende het ontwerptraject. En combineerde dit met voorlichting over de maatregelen rond essentaksterfte in het Lage Bergse Bos.  


< 1/5 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter