Organisaties die aan de leefomgeving werken, hebben veel te maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Duidelijke omgevingscommunicatie is van belang om al deze partijen betrokken te houden, mee te laten denken en doen en om draagvlak te creëren. 

omgevingscommunicatieherinrichting eendragtspolder

De Eendragtspolder tussen Rotterdam en Zevenhuizen is heringericht tot een bijzonder buitengebied. Waterberging, recreatie en een roeibaan zijn er gecombineerd. Donders ontwikkelde het communicatieplan voor de realisatiefase van het project, voerde het plan uit, coördineerde de communicatie en de opening van de Willem-Alexander Baan met (toen nog) de Prins van Oranje. 


< 1/5 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter