Organisaties die aan de leefomgeving werken, hebben veel te maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Duidelijke omgevingscommunicatie is van belang om al deze partijen betrokken te houden, mee te laten denken en doen en om draagvlak te creëren. 

omgevingscommunicatierecreatiegebied hennipgaarde

Recreatieschap Rottemeren werkte samen met een groep bewoners een ontwerp uit voor het nieuwe recreatiegebied Hennipgaarde in Zevenhuizen. De ideeën voor een boomgaard, een speel- en beweegpolder, natuurakkers en een natuurijsbaan werden gerealiseerd. Daarnaast kwam er een groene parkeerplaats die tijdens evenementen gebruikt kan worden. Donders verzorgde de communicatie gedurende het participatietraject.

< 1/5 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter