Jongeren (hun talenten) laten ontdekken en ze voorbereiden op een actieve rol in de samenleving en in hun werk. Dat kan via interactieve lessen waarin het gesprek tussen de jongeren een belangrijke rol speelt.

educatiede maatschappij dat ben jij

De maatschappij dat ben jij is een lesmethode over burgerschap. Jongeren denken na over de maatschappij, ontwikkelen kritische denkvaardigheden, praten met elkaar over thema’s als leefstijl, mensenrechten, inkomen en culturele diversiteit. en leren hoe ze een positieve invloed op de maatschappij kunnen uitoefenen. Codename Future ontwikkelde deze burgerschapsmethode, Donders schreef mee aan het lesmateriaal.

 In samenwerking met: Edith schrijft


< 1/2 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter