Jongeren (hun talenten) laten ontdekken en ze voorbereiden op een actieve rol in de samenleving en in hun werk. Dat kan via interactieve lessen waarin het gesprek tussen de jongeren een belangrijke rol speelt.

educatieondernemend gedrag in je loopbaan

Ondernemend gedrag in je loopbaan is een lesmethode die jongeren helpt bij het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden die belangrijk zijn in hun loopbaan. Via challenges en prikkelende digibordlessen oefenen ze vaardigheden als flexibel zijn, initiatief nemen, samenwerken en netwerken. Codename Future ontwikkelde de methode, Donders schreef een groot deel van het lesmateriaal.    


< 1/2 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter