Jongeren (hun talenten) laten ontdekken en ze voorbereiden op een actieve rol in de samenleving en in hun werk. Dat kan via interactieve lessen waarin het gesprek tussen de jongeren een belangrijke rol speelt.

educatiefnv sterk aan het werk!

Codename Future ontwikkelde in opdracht van FNV de lessen Sterk aan het werk! Studenten leren over rechten en plichten, veiligheid en gezondheid en arbeidsverhoudingen. Ook onderzoeken ze hoe ze voor zichzelf op kunnen komen als hun rechten op het werk niet worden nageleefd. Donders schreef mee aan het lesmateriaal.


< 1/1 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter