Organisaties die aan de leefomgeving werken, hebben veel te maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Duidelijke omgevingscommunicatie is van belang om al deze partijen betrokken te houden, mee te laten denken en doen en om draagvlak te creëren. 

omgevingscommunicatienatuurontdekpad battenoord

Waar komen die spaghettisliertjes op de bodem van het meer vandaan? Wie hebben krabben op het menu staan? Hoe smaakt het water van het Grevelingenmeer? Daar komen kinderen achter als ze het natuurontdekpad lopen in de haven van Battenoord.

Voor het Natuur- en recreatieschap De Grevelingen ontwikkelde Donders het natuurontdekpad. En daarnaast ook informatiepanelen over de bijzondere historie van de haven en over de kust- en watervogels die het Grevelingenmeer aandoen. 

< 1/5 >
Donders Communicatie op LinkedIn Donders Communicatie op Twitter